პორტატული დამტენები (1)

დამტენები (5)

თავზე დასამაგრებელი ფარნების სერია (6)

მრავალჯერადი ელემენტი (3)

ნაკრები ნადირობისთვის (1)

ჰიბრიდული ფარნების სერია (10)