ერთფაზიანი ძაბვის მონიტორინგის რელე 2 მოდულზე (6)

ერთფაზიანი ძაბვის მონიტორინგის რელე 3 მოდულზე (11)

ერთფაზიანი ძაბვის მონიტორინგის რელე სოკეტში (3)

ვოლტმეტრები-ამპერმეტრები (2)

მრავალფუნქციური ერთფაზიანი რელე 3 მოდულზე (5)

სამფაზიანი ძაბვის მონიტორინგის რელე (1)

ძაბვის მონიტორინგის რელე მუშაობის ორი რეჟიმით 6 მოდულზე (3)

ძაბვის რელე დენის მონიტორინგით ერთფაზიანი რელე 2 მოდულზე (3)