დამტენები (4)

თავზე დასამაგრებელი ფარნების სერია (4)

მრავალჯერადი ელემენტი (1)

ნაკრები ნადირობისთვის (1)

ჰიბრიდული ფარნების სერია (7)